תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

6. לכל פונקציית תועלת
א. צייר שלוש עקומות אדישות, ביחס לסלים (0,0) (1,2) (3,3). כתוב את רמת התועלת ליד העקומה.
ב. ציין אם יחס ההעדפה המיוצג מקיים מונוטוניות וקמירות.

6.1 U(x) = x12x2
6.2 U(x) = x2 - 1/(x1 + 1)
6.3 U(x) = x12 + x22
6.6 U(x) = x2 - x1

7. הראה שיחס ההעדפה המיוצג ע"י פונקציית התועלת U(x1,x2)=Min{x1+1,x2} מקיים קמירות. צייר עקומות אדישות של יחס ההעדפה במרחב סלי המצרכים.

8. לצרכן פונקציית תועלת U(x) = x2 + x1½ פתור את בעיית הצרכן במקרים הבאים. בכל מקרה ציין אם הפיתרון הוא פנימי או פינתי.
8.1I=100; p=(10,60)
8.2I=200; p=(10,60)
8.3I=50; p=(10,60)