תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

4. צייר מפת עקומות אדישות של פונקציות התועלת הבאות:

U(x1,x2)=Min{x1,x2}
U(x1,x2)=2x1+x2
U(x1,x2)=(x1+1)x2

5. מצא באופן גרפי את הפיתרון לבעיית הצרכן עבוד שתי פונקציות התועלת הראשונות בשאלה 4, עבור המחירים (p1,p2)=(1,3) ועושר תחילי I=12