תורת המחירים א
ד"ר ניר דגן

תרגילים

1. הצרכן צורך מצרך יחיד. נתון יחס ההעדפה:
x לא פחות טוב מ-y אם ורק אם x+1≥y
1.1 האם היחס מקיים שלמות וטרנזיטיביות?
1.2 מצא את היחס מעדיף (ממש) מ- ואת יחס השקילות (אדישות). האם היחסים האלה מקיימים טרנזיטיביות?

2. צרכן צורך וודקה ורדבול. הצרכן תמיד שותה משקה שמחציתו וודקה ומחציתו רדבול ואיננו מוכן לשתות בשום פנים ואופן משקה עם יחס עירוב שונה. כמו כן הצרכן מעדיף לשתות כמה שיותר. תאר בעזרת נוסחא או נוסחאות את יחס ההעדפה של הצרכן.

3. הוכח בהסתמך על ההגדרות שלמדנו בכיתה את הטענה הבאה: נתון שהיחס "לא פחות טוב מ" הוא שלם וטרנזיטיבי. הראה שאם הסל x עדיף ממש מ-y, ו-y לא פחות טוב מ-z, אז חייב להיות ש-x עדיף ממש מ-z