מבחן בתורת המחירים ב

מועד ב 4 באוגוסט 2005
מרצה: ד"ר ניר דגן

משך הבחינה שעתיים וחצי. יש לענות על כל השאלות. מותר להשתמש במחשבון. אין חומר עזר אחר המותר בשימוש. יש לענות בקצרה. נא לא להמציא שאלות שלא נשאלתם עליהם. בהצלחה!

שאלה 1

במשק עם ייצור וחליפין צרכן יחיד, הצורך שני מצרכים x,y פונקציות הביקוש שלו היא:
(x*,y*)= (2I/(2px+py),I/(2px+py))
כאשר I העושר התחילי של הצרכן במונחים כספיים.
עקומת התמורה של המשק היא:

300-0.5x,x≤200
y=  
600-2x,x>200

בתשובותיך הנח py=1.

1.1 (15 נקודות) מה מחיר x בשיווי משקל תחרותי?
1.2 (10 נקודות) במשק הנ"ל יש שני גורמי ייצור פועלים פלסטינים a ופועלים סינים b. במשק יש שתי פירמות, כל אחת מייצרת מוצר אחר. פונקציית הייצור הן:
x=a+2b
y=2a+b

מה שכר העבודה של פועל סיני ושל פועל פלסטיני (השכר לשני סוגי הפועלים יכול להיות שונה זה מזה) בשיווי משקל תחרותי?

שאלה 2

במשק עם ייצור וחליפין יש שני מצרכים x,y, המיוצרים מגורם ייצור יחיד. יש פירמה המייצרת x עם פונקציית הייצור x=f(a)=2a1/2 ופירמה המייצרת y עם פונקציית הייצור y=g(a)=a. במשק יש 12 יחידות מגורם הייצור.

2.1 (10 נקודות) מהי עקומת התמורה של המשק?
2.2 (15 נקודות) עתה הנח שיש שתי פירמות המייצרות x כשלכל אחת מהן פונקציית ייצור כמו בסעיף הקודם. מהי עקומת התמורה של המשק?

שאלה 3

בשוק למוצר קיים מונופול. ביקוש הצרכנים המקומיים למוצר הוא D(p)=100-p עבור מחירים נמוכים מ-100. בנוסף המונופול יכול לייצא את המוצר במחיר העולמי 20. אין אפשרות לייבא את המוצר כך שהצרכנים המקומיים חייבים לרכוש מהמונופול. פונקציית העלות של המונופול היא c(x)=0.5x2.

3.1 (15 נקודות) מה יהיו המחירים בארץ ובחו"ל? איזו כמות המונופול ימכור בארץ וכמה ייצא?
3.2 (10 נקודות) עתה הנח כי המשק נפתח לייבוא וכל אחד רשאי לייבא כמה שהוא רוצה במחיר העולמי 20. מה יהיה המחיר בשוק המקומי? מה הכמות הנרכשת ע"י הצרכנים בשוק המקומי? האם יהיה יבוא או ייצוא וכמה?

שאלה 4

בשוק שתי פירמות לכל אחת מהן פונקציית עלות c(x)=0.5x2. עקומת הביקוש בשוק היא D(p)=100-p עבור מחירים שאינם עולים על 100.

4.1 (15 נקודות) מה יהיה המחיר ומה יהיו הכמויות שהפירמות ימכרו בשיווי משקל קורנו?
4.2 (10 נקודות) אילו היה בשוק מונופול שבבעלותו שתי הפירמות, מה יהיו המחיר והכמות?