תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

35. פונקציית הביקוש בשוק היא: D(p)=100-p. בשוק פועלים שני יצרנים. לאחד מהם העלות השולית קבועה ושווה ל-10 ואילו לשני אין עלויות בכלל.

35.1 מה יהיה שיווי משקל של קורנו בשוק זה?

35.2 מה יהיה שיווי משקל של ברטרנד בשוק זה? בתשובתך הנח כי כאשר שני היצרנים דורשים מחיר זהה, כל הצרכנים יקנו רק מהיצרן עם העלות השולית הנמוכה יותר.