תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

28. עקומת התמורה של המשק היא x2+y2=100. במשק צרכן יחיד עם פונקציית ביקוש (x,y)=(I/(px+py),I/(px+py)). מה יהיו מחירי שיווי משקל תחרותי במשק? (השתמש בנורמליזציה שמחיר y הוא 1.) מה תהיה הכנסת הצרכן?

29. עתה הנח שהמחיר העולמי של x הוא 2 ושל y והמשק נפתח למסחר בינלאומי. מה יהיה שיווי המשקל החדש במשק?

30. עתה הממשלה מטילה מס קבוע t לכל יחידה מהמוצר המיובא (בין אם הוא מיובא או מיוצר בארץ) . המס מועבר לצרכן כמענק בגודל קבוע. מה יהיו המחירים ליצרנים ולצרכנים במשק? מה יהיה שיווי המשקל החדש? מה יהיו סך תקבולי המס? (הכל כפונקציה של t). מה גובה המס המביא למקסימום את סך תקבולי המס?