תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

25. שתי פירמות מייצרות מוצר x ע"י גורם ייצור יחיד הון, K. פונקציית הייצור של כל פירמה היא:
f(Ki)=Ki2/3, i=1,2
פירמה נוספת מייצרת מוצר y ע"י הפונקציה:
h(Ky)=2Ky1/2
במשק יש 20 יחידות הון. מצאו את עקומת התמורה של המשק.

רמז: תחילה חשבו את ההקצאה האופטימלית של הון בין שתי הפירמות שמייצרות x. לאחר מכן חשבו את כמות ההון שכל פירמה מעסיקה כפונקציה של הכמות המיוצרת, ולבסוף הציבו במשוואה שסך כמות ההון שווה ל-20.

26. במשק שני צרכנים. האחד בעלים של כל הפירמות מהתרגיל הקודם, והשני בעלים של כל ההון מהתרגיל הקודם. לשניהם אותה פונקציית תועלת: U(x,y)=xy‏. מצאו את שיווי המשקל התחרותי במשק.

27. מצאו את כל ההקצאות היעילות במשק לעיל.