תורת המחירים
ד"ר ניר דגן

תרגילים

24. נתונים שלושה צרכנים:
U1(x11,x12)=x11x12 הסל התחילי שלו הוא (10,0)
U2(x21,x22)=Min{x21,x22} הסל התחילי שלו הוא (0,20)
U3(x31,x32)=x31+x32 הסל התחילי שלו הוא (0,20)
24.1 מצאו את שיווי המשקל ואת אוסף ההקצאות היעילות במשק בו הצרכנים הם 1 ו-2. ציירו את עקומת החוזה ושיווי המשקל בתיבת אדג'וורת'.
24.2 מצאו את שיווי המשקל ואת אוסף ההקצאות היעילות במשק בו הצרכנים הם 1 ו-3. ציירו את עקומת החוזה ושיווי המשקל בתיבת אדג'וורת'.