מסחר בינלאומי - הצד הריאלי
ניר דגן

מבחנים מהעבר

תרגילים

רשימת הנושאים

  1. מבוא
  2. מודל ריקרדו
  3. סחר הנובע מהבדלים בעצימות גורמי ייצור: מודל הקשר-אוהלין
  4. שיווי משקל תחרותי במשק סגור ופתוח, והתועלת מסחר וחלוקתה
  5. מדיניות מכס, מיסים וסובסידיות
  6. מלחמות מדיניות בין מדינות והסכמי סחר
  7. נושאים נוספים בקצרה

ביבליוגרפיה

ספר שיש בספריה:

International economics, by Steven Husted and Michael Melvin, Addison-Wesley, sixth edition, international edition, 1996.

ספר שיש ברשת: יש גרסה להורדה

International trade, theory and evidence, by Markusen, Melvin, Kaempfer, and Maskus, McGraw-Hill, international edition, 1996.