המודל של הוטלינג - שאלות ממבחנים

1. על כל סעיף ציין נכון או לא נכון ונמק בקצרה.
לפי המודל של הוטלינג:
א. לפוליטיקאי אין אידאולוגיה פרט לניצחון
ב. כדאי להתמודד בבחירות מול מועמד קיצוני
ג. כדאי לבחור עמדה קיצונית