מבחן בתורת המשחקים

מרצה: ד"ר ניר דגן.
1 ביולי 2008. מועד א תשס"ח. משך המבחן שעתיים. יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות הבאות.

1.מצא את כל שיווי המשקל נאש, כולל באסטרטגיות מעורבות בשני המשחקים הבאים:

  9,9    1,8  4,3
 8,1    6,7  1,6
 6,8    4,12  8,8

 3,6    0,0
 0,0    8,2

2. נתון המשחק הבא בצורה רחבה. צייר את עץ המשחק ומצא את שיוויי משקל SPE (תמי"ם) שלו.

קבוצת השחקנים: {1,2}
היסטוריות סופניות: {(C,E),(C,F),(D,G),(D,H)}
פונקציית השחקנים: P(∅)=1, P(C)=2, P(D)=2
פונקציית התועלת של שחקן 1: u1(C,E)=3, u1(C,F)=2, u1(D,G)=1, u1(D,H)=0
פונקציית התועלת של שחקן 2: u2(C,E)=3, u2(C,F)=5, u2(D,G)=2, u2(D,H)=1

3. לשלוש פירמות פונקציית עלות Ci(xi)=10xi, i=1,2,3. פונקציית המחיר היא p=100-x1-x2-x3
התועלת של כל פירמה היא הרווח שלה דהיינו: pxi-C(xi)

3.1 בהנחה שכל פירמה בוחרת את הכמות שהיא מייצרת ושלוש הפירמות פועלות סימולטנית, מצא את שיווי משקל נאש.

3.2 בהנחה שתחילה הפירמה 1 בוחרת כמות, ולאחר מכן פירמות 2 ו-3 בוחרות כמויות באופן סימולטני. מה יהיה שיווי משקל SPE (תמי"ם)?

4. במכרז מחיר שני יש חמישה משתתפים. השווי הסובייקטיבי של הפריט המוצע למכירה הוא v(i) למשתתף ה-i.
מתקיים v(1)>...>v(5)>0.

במכרז זוכה בעל ההצעה הגבוהה ביותר והוא משלם את המחיר השני הגבוה ביותר. אם שניים או יותר הציעו את ההצעה הגבוהה ביותר הזוכה נקבע בהגרלה בין המציעים הגבוהים ביותר והמחיר הוא ההצעה הגבוהה ביותר.

א. הצג שיווי משקל בו השחקן השלישי, זה עם v(3) זוכה במכרז.

ב. האם שיווי המשקל לעיל נראה לך סביר? מה לדעתך סביר שיקרה במכרז? נמק בקצרה.

5. נתון המשחק הקואליציוני הבא:

N={1,2,3}
v(∅)=0
v(1)=v(2)=v(3)=2
v(1,2)=6
v(1,3)=8
v(2,3)=3
v(N)=β

עבור אילו ערכים של β הליבה של המשחק איננה ריקה? הוכח תשובתך.

בהצלחה