תורת המשחקים
ד"ר ניר דגן

אוניברסיטת בן-גוריון, קמפוס אילת, סמסטר ב, תש"ע

דף נוסחאות למבחן סופי

סילבוס מפורט

בוחן אמצע וגם התשובות

תרגילים

נא לבדוק באתר היי-לרן של האוניברסיטה.