מבוא לאקונומטריקה א
ד"ר ניר דגן

תרגיל מס' 2

להגשה ביום 18 בנובמבר 2007

4. חוקר מעוניין לאמוד את המודל Yi=βXi+ui. חשב את נוסחת אומד ריבועים פחותים לפרמטר β ע"י פיתרון בעיית המינימיזציה של סכום ריבועי הסטיות.

5. חשב את אומדי הריבועים הפחותים ל-α,β במודל Yi=α+βXi+ui עבור הנתונים בטבלה להלן (הנתונים במיליארדי שקלים במחירי 1980):

שנהתצרוכת פרטית Xעודף יבוא Y
197037.81.2
197139.91.3
197243.91.1
197347.52.7
197451.13.4
197551.34.1
197653.53.3
197755.72.4
197859.83.1
197961.13.7
198062.03.8
198168.64.3
198273.34.7

6. להלן נתונים עבור הכמות בק"ג והמחיר בשקלים של מכירת תפוזים במכולת מסוימת במשך 12 יום.

מחיר Xכמות Y
10055
9070
8090
70100
7090
70105
7080
65110
60125
60115
55130
50130

6.1 חשב את אומדי הריבועים הפחותים ל-α,β במודל Yi=α+βXi+ui

6.2 אמוד את הגמישות עבור המחיר הממוצע

6.3 כיצד ישתנו תשובותיך לסעיפים לעיל אילו הכמות היתה נמדדת בליטראות במקום בק"ג. (ליטרה אחת = 0.45 ק"ג)?