מבוא לאקונומטריקה ב
ד"ר ניר דגן

תרגיל מס' 12

להגשה ביום 9 באפריל 2006

28. נתון המודל הבא:

Yi01Xi+ui
ln(&sigmai2)=α01ln(Xi)

לחוקר מדגם של 40 תצפיות

28.1 נסח את השערת האפס וההשערה האלטרנטיבית לבדיקת הטרוסקדסטיות.

28.2 מהו סטטיסטי המבחן, התפלגותו , ודרגות החופש שלו?

28.3 החוקר אמד את המשוואה ln(ei2)=a0+a1ln(Xi) וקיבל: a0=2, Sa0=0.2, a1=0.5, Sa1=0.2.‏ (S מסמל את סטיית התקן הנאמדת)

בדוק את הההשערה שיש הטרוסקדסטיות ברמת מובהקות 5% וכן ברמת מובהקות של 1%.

29. נתון המודל הבא:

Yi01Xi+ui
&sigmai2=αXi2

מצא אומד FGLS לפי נתוני המדגם:

x	y
1	1
2	4
4	6
2	3