מבוא לאקונומטריקה ב
ד"ר ניר דגן

תרגיל מס' 11

להגשה ביום 26 במרץ 2006

27. במודל עליו דיברנו בכיתה בו ההכנסה של העובד מוסברת ע"י השכלתו והשתייכותו המגדרית (גבר או אישה) מעוניינים לבדוק מספר השערות. עבור כל השערה הסבר איזה משוואות צריך לאמוד וכיצד תבנה את המבחן. (רמז: ניתן להשתמש במבחני F עם מודל מוגבל ולא מוגבל, ולעיתים במבחן t) הניחו שבמודל הכללי ההשתייכות המגדרית משפיעה גם על החותך וגם על תרומת ההשכלה להכנסה.

27.1 האם אין או יש הבדל בין גברים ונשים?
27.2 האם לנשים ולגברים חסרי השכלה יש אותה הכנסה צפויה?
27.8 האם ההשכלה משפיעה על ההכנסה של נשים?