מבוא לאקונומטריקה א
ד"ר ניר דגן

תרגיל מס' 10

להגשה ביום 29 בינואר 2006

26. במדגם של 23 תצפיות אמדו את המודל Y=a+b1x1+b2x2+e ונתקבל R2=0.9. כמו כן אמדו את המודלים: Y=a+b(x1+x2)+e ונתקבל R2=0.78‏, Y=a+b(2x1+x2)+e ונתקבל R2=0.84‏, Y-x2=a+b(x1-x2)+e ונתקבל R2=0.72‏.

האם ניתן לבדוק את ההשערות הבאות ביחס למודל המקורי. אם כן, בדוק אותן, אם לא הסבר איזה מידע חסר: