מבוא לאקונומטריקה א
ד"ר ניר דגן

תרגיל מס' 7

להגשה ביום 8 בינואר 2006

יהי k קבוע ו-X ו-Y משתנים מקריים.

ידועים המשפטים הבאים:

1. E(k)=k
2. E(kX)=kE(X)
3. E(X+Y)=E(X)+E(Y)

19. הראה בעזרת המשפטים לעיל כי לכל משתנה מקרי X וקבועים a,b מתקיים: Var(aX+b)=a2Var(X)

20. הראה בעזרת המשפטים לעיל כי לכל שני משתנים מקריים X,Y וקבועים a,b,c,d מתקיים: Cov(aX+b,cY+d)=acCov(X,Y)

21. חשב את אומדי הריבועים הפחותים ל-α,β במודל Yi=α+βXi+ui עבור הנתונים בטבלה להלן (הנתונים במיליארדי שקלים במחירי 1980):

שנהתצרוכת פרטית Xעודף יבוא Y
197037.81.2
197139.91.3
197243.91.1
197347.52.7
197451.13.4
197551.34.1
197653.53.3
197755.72.4
197859.83.1
197961.13.7
198062.03.8
198168.64.3
198273.34.7