מבוא לאקונומטריקה א
ד"ר ניר דגן

תרגיל מס' 6

להגשה ביום 25 בדצמבר 2005

ניתן ואף רצוי להשתמש בספר הלימוד לפיתרון התרגיל.

17.בדוק אם האומד שמצאת בשאלה 14 הוא חסר הטיה. הוכח תשובתך.

18. חשב את השונות של אומדי הריבועים הפחותים של הרגרסיה הלינארית. אפשר להיעזר בנוסחאות שמצאנו בכיתה שמציגות את האומדים כפונקציה של הפרמטרים האמיתיים של המודל.