מבוא לאקונומטריקה א
ד"ר ניר דגן

תרגיל מס' 3

להגשה ביום 27 בנובמבר 2005

יהי k קבוע ו-X ו-Y משתנים מקריים.

ידועים המשפטים הבאים:

1. E(k)=k
2. E(kX)=kE(X)
3. E(X+Y)=E(X)+E(Y)

12.הראה בעזרת המשפטים לעיל כי לכל משתנה מקרי X מתקיים: Var(X)=E(X2)-μ2 כאשר μ=E(X)

13.חשב את התוחלת והשונות של המשתנה המקרי המוגדר בשאלה 8 בתרגיל מס' 1.